Novostavba roubené světnice poloroubenky pro rekreaci

Vysočina

Roubená světnice, přistavěná k již stojící zděné části stavby, na půdorysu 8×5m, z řezaných hranolů šířky 37cm, výšky 30÷37cm. Střecha chalupy je nesena vaznicovým krovem, z jedné strany zakončeným polovalbou.

Investor je majitelem stavební firmy, která sama ovládá takřka všechny stavební profese - jen na roubení si tesaři netroufli. Úkolu jsme se zhostili my.

Realizace: Hynek Šalplachta, Karel Hekrle

Smrkové trámy pro stavbu roubené světnice si opatřil investor sám. Všechny stěnové hranoly jsme z obou pohledových stran přelícovali tesařskou širočinou. Výsledný povrch je nerozeznatelný od trámu vytesávaného z kulatiny. Z nepohledových stran ("horní" a "dolní") jsme ponechali řezaný povrch.

Spodní trámy spočívají na přibližně 40cm vysoké nadezdívce z dutých velkoformátových cihel. Přes nadezdívku je přetažena hydroizolace, která probíhá nepřerušena pod celou stavbou.

Pro zvýšení tepelného odporu stěny jsou na přání investora hranoly do stěny ukládány "na placato", tedy v rozporu s tradicí. Tlouštku stěny 37cm si zvolil investor proto, aby splnila jeho požadavky na tepelný odpor. (Dobová literatura uvádí, že roubená stěna nepromrzá při tloušťce stěny 16cm, stavby pro trvalé bydlení jsou dnes schvalovány v tloušťce stěny 24÷28cm.) Pro zajištění perfektního tepelného odporu a těsnosti stěn jsme veškeré tesařské spoje prokládali v celé ploše pásem z ovčí vlny.

Stropní trámy o světlé délce 8m jsou osazeny na roubenou stěnu a nejsou podporovány průvlakem - investor si jej nepřál jakožto stavební detail, který mu nevyhovuje. Jinak je lépe při světlé šířce místnosti nad 6m stropní trámy podpořit průvlakem, snižuje se potřebná dimenze stropních trámů, zabraňuje se rozkmitání stropu při chůzi v podkrovní místnosti, zvyšuje se stabilita stropu.

Stavba je zastřešena sedlovou střechou s vaznicovým krovem. Vaznice jsou v místě navázání zděné a roubené stavby přerušeny, krov nad roubenou stavbou je přizvednut, očekává se, že po dokončení procesu sesychání a sedání stavby budou krovy nad oběma částmi stavby v přibližně stejné výšce, případný rozdíl se buďto ponechá, nebo doladí.

Po dokončení jsme stěnu konzervovali nátěrem napouštěcí lněnou fermeží.

Stavba probíhala přímo na místě.

Řezaný trám, přetesaný širočinou. Jemný rukopis širočiny je jasně patrný.

Zkouška správného připasování okenního ostění.

Okenní ostění již osazené, proložené izolací z ovčí vlny

Rozestavěná roubenka s osazenými stropními trámy

Výroba dlabů pro krakorce, nesoucí podlomenici

Krakorce, osazené do stěnového trámu. Autorem profilu pro zakončení krakorců je investor.

S krovem

Provizorní zastřešení před zimou

Detail nárožních spojů roubení, proložených ovčí vlnou. Na nejnižším trámu není rybina, ale hákový kamp.