Novostavba poloroubenky k trvalému bydlení

Vysočina

Poloroubenka s roubenou světnicí na půdorysu 6×7m. Tři stěny hlavní světnice jsou roubené, čtvrtou stěnu tvoří zeď navazující zděné stavby. Střecha stavby je nesena sedlovým krovem, uloženým na obou částech stavby. Odlišné sedání roubené a zděné stavby je vyřešeno průběžným přizvedáváním roubených stěn během sedání tak, aby nedocházelo k pohybům krovu.

Materiál stěn - smrkové trámy ze zimní těžby, profil 27×27cm, si investor vytěžil a nařezal sám. Tloušťka obvodové stěny je 27cm.

realizace: Hynek Šalplachta, Pavel Mach, Libor Štancl, Tomáš Zika
rozsah dodávky:veškeré tesařské, truhlářské, pokrývačské a klempířské práce: Roubené stěny, krov, laťování a zakrytí krovu, skládané lomenice, konstrukce stropů a lištované stropní záklopy, kastlová okna, dřevěné podlahy.

Podle původního záměru investora měla stavba důsledně ctít lidovou roubenou tradici v oblasti. Již v průběhu projektování došlo k odklonu od tradičního uspořádání hmot domu i od tradičních konstrukčních schémat. Pro realizaci se investor rozhodl pro moderní technologie výroby. Nakonec tedy vznikla moderní stavba s lidovými dekoračními motivy.

Betonová deska, připravená pro roubenou konstrukci. Po obvodě jsou dobře vidět "domečky," do kterých se při přizvedávání roubené části stavby vkládají zvedáky.
Rohová rybina s mělkou drážkou pro uložení tepelně izolační pásky. Drážka probíhá nepřerušeně celým nárožím od podlahy až po strop.
Izolační páska, vložená do drážky v rohové rybině. Páska se vkládá po dokončení každé rybiny a co nejtěsněji se navazuje, tak aby tvořila nepřerušený pás, dokonale izolující nároží.
Na kontaktu roubené stěny s navazující zdí je třeba ošetřit sedání roubené stěny a také zajistit její stabilitu. To se vždy řeší pomocí svislého sloupku. Investor s použitím sloupku nesouhlasil z estetických důvodů, jako kompromis jsme nakonec použili pohledově sloupek, ke ketrému je přimontované průběžné pero, které zapadá do drážek v jednolitvých trámech stěny. Trámy se tedy mohou při sesychání a sedání volně pohybovat po sloupku. Detail jsme opět zaizolovávali paměťovou páskou.
Výroba hrubé stavby probíhala přímo na pozemku. Investor osobně zajišťoval dopravu materiálu po staveništi.
Detail rohu roubenky.
Stavba s osazenými stropními trámy. Masivní dřevěné trámy tvoří konstrukci veškerých stropů poloroubenky.
Hotová hrubá stavba se vztyčeným krovem
Zastřešeno
Večery pod širokým, na západ orientovaným zápražím, budou mít svoje kouzlo. Z důvodu malého rozestupu oken není vsazeno typické tradiční masivní dřevěné ostění. Okna vyrobil kolega Libor Štancl z Lezníku u Poličky.
Skládaná lomenice ctí svým uspořádáním zvyklosti v kraji obvyklé.