Slaměný dům v Huslích u Tišnova

Dům stojí na základech z betonových patek. Nosnou konstrukcí je lehká dřevěná konstrukce, která je vyplněna slaměnými balíky. Stěny jsou omítnuty z exteriérové i interiérové strany hliněnými omítkami. Vnitřní příčky jsou hliněné, zpevněné dřevěnou konstrukcí ze šikmo lištovaných sloupků.

Dřevěné stropy jsou neseny oblinovými tesanými stropními trámy. Stropní záklop je překládaný, spodní desky záklopu jsou zadlabány do stropních trámů.

Střecha je nesena krovem krokevné konstrukce. Krov je izolován slaměnými balíky, ukládanými shora.

Projekt: Ing. Daniel Grmela
Realizace: Hynek Šalplachta, Libor Štancl, Pavel Mach, Jan Vagner.
Rozsah dodávky: Nosná tesařská konstrukce domu a krovu, okna a dveře včetně osazení, otesávání stropních trámů, překládané stropní záklopy, nosná konstrukce příček, bednění štítů.
Stránky stavby: http://nazabranci.webnode.cz/

Začínáme výrobou tesaných trámů stropu.

Základové patky, připravené pro lehkou dřevěnou konstrukci domu.

Obvodový rám z masivních řezaných trámů a konstrukce podlahy z fošen, vsazených do rámu.

Konstrukce stěn spočívá ze sloupků z fošen, zavětrovaných šikmo loženými prkny.

Hotová rámová konstrukce domu s krovem.

Tepelnou izolací stěn i krovu jsou slaměné balíky. Takto probíhala izolace krovu.

Konstrukce střechy, zaizolovaná slaměnými balíky, přemáznutá hliněnou omazávkou. Na tuto se následně položí difúzní fólie a střešní plášť ve standardní skladbě konralatě, latě, pálená maloformátová drážkovaná taška.

Zápraží domu z přitesávaných trámů a ručně hoblovaných prken.

Detail řezby na křídle okna. Okna a dveře vyrobil kolega Pavel Mach z Lezníka u Poličky.

Slaměný dům je z obou stran omítnutý silnou hliněnou omítkou, který chrání slaměné balíky před vlivy povětrnosti.

Fotografie z výroby překládaného stropního záklopu na tesaných trámech. Spodní desky záklopu jsou zadlabané do stropních trámů. Pohled z rubu stropu.

Na tomto snímku je dobře vidět zadlabání spodních desek překládaného stropního záklopu do stropních trámů. Pohled z rubu stropu.

Detail stropního záklopu. V dobře provedeném stropě nejsou vidět žádné mezery a není třeba žádné lištování.

Strop v hlavní obytné místnosti.

Zbývá dokončit venkovní hliněné omítky.

Kastlová okna ve štítu domu.