Otesávání

Výroba trámů otesáváním kulatiny

Otesávané trámy se podílejí na podstatě ducha každé historické stavby. Jsou nedílnou součástí výrazu historických roubených staveb. Nejen kvůli způsobu svého vzniku, ale i kvůli svým dalším charakteristikám.

Výrobou trámů ručním otesáváním z kulatiny lze vyrobit trámy z dnešního pohledu různým způsobem atypické:

  • Sbíhavé trámy - trámy, které mají jednotnou šířku, ale proměnlivou výšku, která sleduje sbíhavost původní kulatiny. Tyto trámy jsou určeny k výrobě roubených stěn. Lépe využívají hmotu kulatiny a v roubené stěně rozbíjejí nežádoucí příliš pravidelné horizontální linie.
  • Oblinové trámy - trámy, které mají namísto ostrých hran část obliny kmene. Tyto trámy lépe využívají hmotu kulatiny, obliny propůjčují trámům měkčí vzhled a ladné křivky. Výborně se hodí pro opravy starých lidových staveb, kde byly používány téměř výhradně a nový plně hraněný trám z katru by zde "svítil".
  • Trámy neobvyklého průřezu - lichoběžníkové trámy, víceboké trámy. Ty se uplatňují v méně obvyklých konstrukcích - sloupky rámových staveb na půdorysu vícehranu a věšáky v krovech takových staveb (např. pěti- či šestiboké altány), pětiboké vaznice mansardových krovů a podobně.
  • Předpjaté trámy "do oblouku" - Tyto trámy se vytesávají z kulatiny, která je rostlá do oblouku. Trám se do konstrukce zabuduje tak, aby byl obloukem vzepjatý proti směru zatížení, které si ho částečně dotvaruje do roviny - na pohled se neprohýbají. Tyto trámy mají vyšší únosnost, než kdyby byly ze zahnuté kulatiny vytesány přímé.
  • Při vhodné volbě výchozího materiálu a technologie tesání je možné vyrábět kopie starých trámů pro účely oprav památek.

Při otesávání trámů je nutno přistupovat individuálně ke každému jednotlivému trámu a kulatině. Už tím se předchází sterilnímu vzhledu dřevostaveb ze strojně řezaných pravidelných trámů.

Materiál

Otesávat lze dřeva listnatá i jehličnatá.

Čerstvě pokácené dřevo se vždy otesává snáze, neštípe se, není křehké, naopak je jakoby kypré a dá se sekerou dobře "krájet". Výsledný povrch je vždy hladší, rovnější a přesnější, než povrch trámů, tesaných z vyschlého dřeva. Za čerstva je možné snadno otesávat i dřeva vyhlášená svou tvrdostí, třeba jasan, dub nebo akát.

Trámy lze ale vytesávat i z vyschlé kulatiny jehličnatých stromů - zde je potom výhodou, že dřevo je již stabilizované a nekroutí se.

Povrch

Výhodou otesávání je, že přímo při výrobě trámu již vytváříme konečný povrch, který už není potřeba dále hoblovat, brousit či jinak dotvářet.Dokončený povrch tesaného trámu. V horní a dolní části snímku jsou vidět obliny, část původního povrchu kmene. Výška trámu 37cm.
Tesané dřevo má nezaměnitelnou patinu. Po hladkých plochách, vytvořených tahy sekery, voda snadno stéká, namočené dřevo rychleji osychá, což má vliv na jeho životnost.

Výroba

K výrobě trámů není nutné žádné speciální technologické vybavení. Výroba je nehlučná. Pracovat lze prakticky kdekoliv, venku či uvnitř.
Z uvedeného je patrné, že jak samotné otesávání trámů, tak stavění z tesaných trámů vyžaduje určitou míru citu a porozumění pro dřevo. Nelze jednoduše brát dřevo "tak jak leží" a kopírovat na ně naučený postup.

Otesávané trámy nemusí být ve srovnání s trámy řezanými a hoblovanými dražší.

Více se o otesávání trámů můžete dočíst zde.