Překládaný strop v obytné vestavbě stodoly

Putim, okr. Písek

Usedlost, sestávající z obytné budovy a stodoly v uzavřeném dvoře, je v bezprostředním sousedství památkově chráněného jádra Putimi. Nově zřízená obytná vestavba ve stodole má sloužit jako zázemí pro rekonstrukci obytného stavení, později pro ubytování návštěv.

Vestavba vznikla v původní perně stodoly, oddělením prostoru perny od příčného průjezdu novou příčkou z dutých cihel. Vzorem pro stropní záklop byl strop poloroubené hlavní místnosti v obytné budově na protější straně dvora.

Jako stropní trámy posloužil materiál, původně určený pro účely rekonstrukce krovu usedlosti. Smrkové fošny, sloužící jako záklopové desky, si opatřil investor sám.

Nové stropní trámy a záklopová prkna jsem ručně ohobloval.

Stropní trámy jsou osazeny na korunu zdiva nově přistavěné příčky, (oddělující pernu a prostor průjezdu,) do kapes v původní obvodové zdi, nebo na zděné pilířky při obvodové zdi. Mezitrámové výměny a sloupky jsou propojeny na samosvorné tesařské spoje bez použití jakéhokoliv spojovacího materiálu.

Záklopové fošny jsou střídavě zapuštěny do trámů a položeny na horní rovinu trámů. Zapuštěné fošny jsou pro zjemnění vzhledu stropu zdobeny fazetkami.

Inspirací pro stropní záklop vestavby stodoly byl strop poloroubené světnice obytného stavení.

Původní okno, nalezené na usedlosti, vsazené jako dekorace do mělké niky v jílové omítce.

Strop z desek o toloušťce 4 cm má výrazně plastickou strukturu.

Nová příčka z dutých cihel, vyzděná po dokončení stropu až k mezitrámové výměně.

Detail prostoru budoucího schodiště - výměna, podepřená sloupkem. Vše propojeno na tesařské spoje, bez použití spojovacího materiálu