Překládaný strop v obytné vestavbě stodoly

Putim, okr. Písek

Usedlost, sestávající z obytné budovy a stodoly v uzavřeném dvoře, je v bezprostředním sousedství památkově chráněného jádra Putimi. Nově zřízená obytná vestavba ve stodole má sloužit jako zázemí pro rekonstrukci obytného stavení, později pro ubytování návštěv.

Vestavba vznikla v původní perně stodoly, oddělením prostoru perny od příčného průjezdu novou příčkou z dutých cihel. Vzorem pro stropní záklop byl strop poloroubené hlavní místnosti v obytné budově na protější straně dvora.

Jako stropní trámy posloužil materiál, původně určený pro účely rekonstrukce krovu usedlosti. Smrkové fošny, sloužící jako záklopové desky, si opatřil investor sám.

Nové stropní trámy jsem ručně ohobloval. Fošny byly i přes dobré uložení mírně zborcené, proto jsme je s místním truhlářem nejprve protáhli srovnávačkou, poté jsem je opět ručně přehobloval, abych tak odstranil drobné vlnky, charakteristické pro strojní hoblování.

Stropní trámy jsou osazeny na korunu zdiva nově přistavěné příčky, (oddělující pernu a prostor průjezdu,) do kapes v původní obvodové zdi, nebo na zděné pilířky při obvodové zdi. Mezitrámové výměny a sloupky jsou propojeny na tesařské spoje bez použití "nedřevěného" spojovacího materiálu.

Záklopové fošny jsou střídavě zapuštěny do trámů a položeny na horní rovinu trámů. Zapuštěné fošny jsou pro zjemnění vzhledu stropu zdobeny fazetkami.

Původní okno, nalezené na usedlosti, vsazené jako dekorace do mělké niky v jílové omítce.

Strop z desek o toloušťce 4cm má výrazně plastickou strukturu.

Nová příčka z dutých cihel, vyzděná po dokončení stropu až k mezitrámové výměně.

Detail prostoru budoucího schodiště - výměna, podepřená sloupkem. Vše propojeno na tesařské spoje.