Kopie památkově chráněné roubenky v Žumberku, okr. Chrudim

Památkově chráněné roubené obytné stavení z poloviny 18. století na návsi obce Žumberk, okres Chrudim.

Projekt: Ing. Arch. Pavel Dostál
Realizace: Hynek Šalplachta, Filip Lidmila; rozsah dodávky: hrubá stavba
Odborná konzultace: Luděk Štěpán

Původní stavení vlivem zanedbané údržby delší dobu chátralo. Stavebně technický průzkum, provedený před plánovanou opravou stavení, zjistil rozsáhlé napadení dřevokazným hmyzem a houbami, včetně dřevomorky. Bylo proto rozhodnuto celé stavení rozebrat a pokusit se zachránit alespoň čási jednotlivých trámů.

Při pokusu o rozebrání roubené konstrukce se jednotlivé trámy lámaly nebo se úplně rozsypávaly. Veškerý původní materiál byl uznán pro rekonstrukci stavby za nevhodný. Tesařská parta, která zajišťovala demolici, se ke stavbě repliky neměla. Na návsi v Žumberku tak zůstalo jen prázdné místo po památkově chráněné stavbě. V této fázi jsem se k "opravě" chalupy dostal já.

Na tři roubené stěny domu navazuje těleso pece a stěna zděného hospodářského stavení, které pochází z pozdější doby, než původní obytná roubenice. Nadezdívka z pískovcových kvádrů je ve třech různých výškových úrovních. Stavba repliky tedy začínala pečlivým přeměřením všech dochovaných nebo obnovených zděných částí.

Výroba trámů

Výrobou trámů z kulatiny začaly vlastní práce na výrobě repliky. Projekt pro opravu domu, vypracovaný panem Ing. arch. Petrem Dostálem, zacházel do veškerých detailů, včetně třeba průměru kulatin, ze kterých byly tesány původní trámy. Vyráběl jsem tak vlastně kopie jednotlivých trámů o specifické výšce a šířce. Celá výkresová dokumentace byla zpracována ručně, což autorovi umožnilo zaznamenat různé nerovnosti a nepravidelnosti, které jsou nedílnou součástí každé lidové stavby. Podle takto precizních podkladů byla stavba repliky této zmizelé památky opravdovou radostí.

Trámy byly vytesávány ručně, pouze při hrubování jsem si vypomáhal řetězovou pilou - trámů nebylo málo a pomocníci při této práci neprokázali potřebnou výdrž a odhodlání.

Okno

Detail spojů roubené stěny v oblasti okenního ostění.

Podélný spoj

Detail spoje podélného napojení klád roubené stěny.

Konstrukce na tesárně

Roubenku jsem postavil za pomoci kolegy Filipa Lidmily v aerálu bývalého ČSAD v Hlinsku. Prostor a technické zázemí pro stavbu poskytl pan Miloslav Vavroušek z Hlinska.

Pohled do interiéru

Dvě stěny poloroubenky jsou zděné, stavba na tesárně tedy působí neúplně, přestože je převážná část tesařské práce již hotova. Chybí pouze krov, který ale budeme vázat na zemi.

Krakorce

Zdobené krakorce, připravené k osazení do závěrového trámu stěny. Tyto trámky ponesou podlomenici.

Krakorce

Již osazené v závěrovém trámu

Očíslované trámy byly převezeny do Žumberka, kde byla během několika dnů stavba vztyčena i s krovem, který je rovněž kopií původního lehkého hambalkového krovu pro lehkou krytinu.

Hákový kamp

Trámy spodního věnce roubené stěny se dříve spojovaly na hákový kamp, rybinový spoj se používal na ostatní trámy ve stěně. Toto řešení dává stavbě pevnost. Fotografie ze sestavování hrubé stavby na návsi v Žumberku.

Izolace

Dřevo stále pracuje, proto se může i nadmíru pečlivě provedený spoj časem mírně otevřít. Následná izolace nepatrně úzkých štěrbin je obtížná, proto prokládáme již při stavbě všechny spoje pásem z ovčí vlny.

První vazba krovu - štítová

Tato vazba nese soustavu doplňkových hambalků a sloupků, které vytváří rámce pro jednotlivá pole lomenicově skládaného štítu.

Hrubá stavba

Hrubá stavba poloroubenky, sestavená na návsi v Žumberku. Ve vrcholu štítu ještě chybí kabřinec, který jsem sestavoval v dílně a až hotový ho vyzvednul na střechu.

Kabřinec

Osazený kabřinec ve vrcholu krovu. Na šindelových a doškových střechách zpevňoval větrem silně namáhaný detail zakončení krytiny ve hřebeni. Jeho spodní záklopové prkno bývalo bohatě zdobeno. Z hlediska odolnosti dnešních krytin již kabřinec svou původní funkci neplní a jedná se tak o čistě dekorační prvek.

2013

Dokončení stavby - osazení oken, vymazání stěn, pobití štíu, venkovní nátěr a zakrytí střechy lepenkou zajistil investor sám.

Nároží

Podezdívka je ve dvou různých úrovních, spodní trámy spojuje hákový kamp, osatní rybinový plát.

Podlomenice

Pohled na podlomenici zespodu - Krakorce nesou prkenný záklop podlomenice, krůvky podlomenice jsou osedlány na štít (není vidět.) V pravém horním rohu je vidět štít a kabřinec.

Okno

Kastlové okno, osazené v roubené stěně.